לפרק את סקר TIM

לאחרונה הופצו נתונים חלקיים מסקר TIM בנוגע להרגלי גלישה לכלי התקשורת. נתונים שכבר זכו להופיע במסגרת כתבה קצרה גלובס.

לפני שאתפנה לנתונים עצמם, הנה טקסט מתוך הכתבה באתר גלובס.

בחינת הפרופיל הדמוגרפי מעלה כי השימוש באינטרנט גבוה יותר ככל שהגיל של המשתמשים יורד – 84% מהאנשים שבגילאי 18-29 משתמשים באינטרנט, בהשוואה ל-48% בלבד בגילאי 65 ומעלה. עם זאת, במהלך 2010 חל גידול בשיעור חדירת האינטרנט גם בקרב האוכלוסיות המבוגרות.
(ההדגשה שלי)
אלא שבחינה של הגרף המצורף לאותה כתבה עצמה מעלה כי שיעור השימוש באינטרנט בקרב גילאי 18-49 רשם שינויים זניחים בלבד בהשוואה לדצמבר 2009 (עלייה של אחוז בודד בקבוצת הגיל 30-49, ירידה של אחוז בודד בקבוצת הגיל 18-29, שניהם, סביר להניח, שינויים בטווח השגיאה הסטטיסטית). קבוצת הגיל היחידה שבה נרשם שינוי משמעותי היא זו של 65 ומעלה, בה נרשמה עלייה דרמטית מ-41% בדצמבר 2009 עד ל-48% בדצמבר 2010. העלייה בחדירת השימוש באינטרנט, במלים אחרות, היא תוצאה של שינוי רק בקרב האוכלוסיות המבוגרות.

image

וכעת, כמובטח, לנתוני הסקר עצמם.

בנוגע לארבע מדידות שונות מופיע בקומוניקט שהופץ לתקשורת נתון הנוגע לכלל האוכלוסיה ובמקביל לו פילוח לפי ארבע קבוצות גיל. ארבעת הנתונים הם מקורות הגלישה (מחשב נייח\מחשב נייד\טלפון סלולרי) וחברות ברשתות חברתיות.
להלן טבלה שמתמצתת את הנתונים הנוגעים להרגלי גלישה בהודעה לעיתונות.
גיל
13-17
18-29
30-49
50+
כללי
גלישה ממחשב נייח
87%
81%
89%
95%
88%
גלישה ממחשב נייד
50%
69%
48%
28%
48%
גלישה סלולרית
39%
42%
24%
11%
27%
חברות ברשתות חברתיות
91%
88%
74%
60%
76%
נתונים אלה, למרבה השמחה, מאפשרים לפתור מערכת פשוטה (לינארית) של ארבע משוואות בארבעה נעלמים כדי לקבל את המשקל היחסי של כל אחת מארבע קבוצות הגיל המדוברות בשקלול שערכו אנשי TNS כדי לקבל נתון לגבי כלל האוכלוסיה (העמודה האחרונה בטבלה).
פתרון מערכת המשוואות מניב (לאחר תיקונים קלים של שגיאות עיגול) את הנתונים הבאים:
גילאי 13-17 מהווים 15% מכלל הגולשים לצורכי שקלול.
גילאי 18-29 מהווים 22% מכלל הגולשים לצורכי שקלול.
גילאי 30-49 מהווים 40% מכלל הגולשים לצורכי שקלול.
גילאי 50 ומעלה מהווים 23% מבלל הגולשים לצורכי שקלול.

למעשה יש גם משוואה חמישית, כיוון שמדובר בממוצע משוקלל של הנתונים הרי שסכום האחוזים חייב להיות 100, ואכן כך מתקבל מתוך ארבעת הנתונים שפורסמו, כך שהמשוואה החמישית שימשה כבקרה לחישוב שלעיל.

במבט ראשון קשה לאמוד את תקפות הנתונים האלה, ואין בהם שום דבר שזועק לעין כשגוי. אבל בחינה נוספת של נתוני הלמ"ס (אמנם לשנת 2009, אבל קשה להאמין ששינוי דרמטי חל בשנה האחרונה) במקביל לנתונים נוספים מתוך אותו קומוניקט של TNS מציב סימן שאלה מהותי מעל הנתונים המופיעים בסקר, או לפחות בקומוניקט המדובר. למזלנו יש בנתוני TNS גם (כפי שכבר הזכרנו בפתיחה) נתונים לגבי עצם החדירה של שימוש באינטרנט בקבוצות גיל שונות. לצערנו, חלוקת הקבוצות היא מעט שונה מזו שבניתוח דפוסי השימוש. לשמחתנו, השוני בחלוקה אינו מספיק כדי לטשטש את הבעיות שבנתונים, ברגע שמצליבים אותם עם נתוני הלמ”ס, בטבלה הבאה.

גיל חלק באוכלוסיה
(למ”ס)
שיעור גלישה
(TIM)
שיעור גולשים
מכלל אוכלוסיה
שיעור מתוך גולשים בלבד משקל
בחישובי
הסקר
13-17 9.5% 0-100% 0-9.5% 0-12.5% 15%
18-29 23% 84% 19.5% 25%-29% 22%
30-49 32% 83% 26.5% 34%-39% 40%
50-64 20.5% 70% 14.5%    
65 ומעלה 15% 48% 7%    
50 ומעלה 35.5%   21.5% 28%-32% 23%

הסבר: בעמודה הראשונה, כאמור, השתמשתי בנתוני הלמ”ס לגבי התפלגות גילאי באוכלוסיה היהודית נכון ל-2009, כדי לקבל את משקלן של קבוצות הגיל בסקר TIM. בעמודה השנייה הבאתי את נתוני הסקר (המופיעים גם בגרף למעלה) בנוגע לשיעור החדירה של גלישה באינטרנט. למרבה הצער נתוני הסקר לא כוללים את שיעור החדירה בקרב בני 13-17. מכפלה של שתי העמודות הראשונות תיתן לנו את העמודה השלישית – חלקם של הגולשים בקבוצת הגיל המדוברת מכלל האוכלוסיה היהודית בגילאים 13 ומעלה.

בעמודה הרביעית הבאתי את חלקם היחסי של הגולשים בכל קבוצת גיל מכלל אוכולוסיית הגולשים בלבד. כיוון ששיעור הגלישה של קבוצת הגיל 13-17 לא צויין בקומוניקט בחרתי לקחת מקדם ביטחון מוגזם בעליל והבאתי בחשבון כל תוצאה בין 0% לבין 100% שימוש באינטרנט בקבוצת הגיל הזו, וכך קיבלתי בעמודה זו טווח ערכים ולא ערך יחיד.

הערך בעמודה הרביעית אמור להוות את המשקל שמוקנה לקבוצת הגיל בשקלול תוצאות הנוגעות להרגלי גלישה. שימו לב לכך שעבור אף קבוצת גיל לא נמצא המשקל שהוקנה לה בחישובי הסקר בכלל בטווח הערכים האפשריים.

על רקע החישובים האלה אין מנוס מלהסיק שהשקלול של קבוצות הגיל בסקר TIM לא בוצע על סמך נתוני הלמ"ס (או נתונים קרובים להם), ומאליו עולה החשד כי האחוזים שנמסרו לגבי כלל האוכלוסיה מתארים, למעשה, את האחוזים מכלל הנסקרים, אם זה אכן המצב הרי שמדובר בהטייה סטטיסטית בעייתית מאוד.

שקלול אחר, מדוייק יותר, לא ישנה את תוצאות הסקר במידה מהותית, ראוי להודות, ולא יהפוך על פיהן את המגמות העולות ממנו. אבל החשש שמא ניתוח הנתונים והצגתם בוצעו באופן חפוז ורשלני מטיל צל כבד על כל מסקנה אפשרית שתתבסס על נתוני הסקר.

2 תגובות ל“לפרק את סקר TIM”

 1. האם הסקר מתייחס רק לאוכלוסיה היהודית?

  [להגיב לתגובה זו]

  שחר Reply:

  כן.
  לפי מה שנכתב באותיות הקטנות של הקומוניקט:
  הסקר הנוכחי שנערך במהלך חודש דצמבר הקיף מדגם של 1,216 משתמשי אינטרנט (גילאי 13) מפיזור ארצי ומייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.

  [להגיב לתגובה זו]

השארת תגובה

Subscribe without commenting